Ubåden Sælen

  Ubåden SÆLEN er Danmarks sidste ubåd og har en dramatisk historie. Først 25 år i  norsk tjeneste, hvor den hed KNM UTHAUG og efterfølgende i dansk.

  Efter modernisering og overtagelse i 1990 forliste SÆLEN under bugsering ved Hesselø og blev vandfyldt. Den blev hævet og måtte gennemgå 2 års genopbygning,  før den kunne indgå i NATO’s anti-terror operationer i Middelhavet efter murens fald. Skjult under havoverfladen kunne ubåden her afsløre og skygge mistænkelige   skibe. Det fortsatte med operationer i Golfen under krigen mod Saddam Hussein og hans styre i 2003. De to patruljer er stadig hemmeligstemplede.

Var det kommet til krig med Warzavapagten, skulle SÆLEN sammen med øvrige danske og vesttyske ubåde være første barriere i invasionsforsvaret. Langt mod øst og under vesttysk kommando. Når de otte torpedoer var afskudt, var ubåden mere eller mindre overladt til sig selv. Ubådens otte torpedorør gav den stor slagkraft og mulighed for at indsætte frømænd på fjendtlig kyst. Ubådens indre er fuldstændig, som da den vendte hjem efter den sidste patrulje i efteråret 2004.

Med forsvarsaftalen af 2004 var ubådenes næsten 100-årige æra slut, og den 21. december udgik SÆLEN af Flådens tal.

 

Ubådens besætning og livet ombord

Sælen havde en besætning på 24. Det hændte, at der var kvinder blandt besætningen, men eftersom at båden ikke var større, så måtte disse acceptere, at der ikke blev etableret særlige forhold for kvinder om bord. En ubåd skal kunne operere i døgnets 24 timer i alle ugens syv dage. Det betyder, at der hele tiden er nogen, der er på vagt, mens andre sover. Og da der ikke er køjer nok til alle, må man deles, så når den ene har vagt bruger en anden køjen, og så bytter man bagefter. Da ubådene på skift blev sendt på patrulje i Østersøen, hvilket normalt varede tre uger ad gangen, var det et must, at man kunne omgås hinanden og kunne leve med, at man ikke kunne gå meget i bad. Duften var også derefter ombord, især da man sejlede neddykket det meste af tiden.

Sælens våben

SÆLEN kunne dykke ned til en dybde på 186 m. Under krigsforhold kunne dykkedybden være dybere. En ubåds opgave er at forblive uopdaget. For at kunne forblive det, er ubåden nødt til at have et nøjagtigt billede af, hvor fjendtlige skibe måtte befinde sig. Til dette benytter man periskoper og passivt lytteudstyr, der ikke afslører den. Ubåden kan forblive neddykket, mens den lader sine batterier op, ved hjælp af de to dieselmotorer, der ydede 1.100 hk. Disse skal bruge luft og derfor havde SÆLEN installeret en snorkel, der trak luft ned i ubåden, også for forny luften af hensyn til besætningen. For at undgå fjendens sonar, gælder det om at finde steder i dybet, hvor ubåden kan gemme sig under saltholdige lag eller forskelle i vandtemperaturerne. Sådanne gør det meget svært for jagende skibes sonaranlæg, at finde ubåden. I sær Østersøen har ideelle forhold, så ubåde kan gemme sig for jagende krigsskibe.

SÆLEN kunne medbringe op til 8 torpedoer. Når de først lå i torpedorørene kunne de ikke tages ud under sejlads, og der var heller ingen mulighed for at udskifte dem undervejs. Skulle ubåden genlades med torpedoer, skulle det ske i havn. På togter, hvor båden ikke var lastet med alle 8 torpedoer, brugte man de tomme rør til at opbevare madvarer eller kassere affald. Affaldet blev skubbet ud af røret under vandet og tynget ned med ballast, så det ikke afslørede ubådens position. Man kunne også landsætte frømænd uset via torpedorørene.

Interesserer du dig for undervandsbåde og ønsker du at blive medlem af Dansk Ubådsforening, så kontakt dem på www.ubåde.dk.

Har du lyst til at blive frivillig, enten som medlem af det tekniske team eller som guide, så skriv til info@pederskram.dk eller ring på telefon 32 57 13 16, alle hverdage mellem klokken 10 og 14.