Menu Luk

Fonden bag Skibene på Holmen.

Fregatten PEDER SKRAM ejes og drives af Fonden PEDER SKRAM.
Fonden blev stiftet i 1995, efter en række personer siden 1990 havde arbejdet for at bevare fregatten. Fonden er en selvejende institution med en bestyrelse, der forestår Fondens overordnede, samt daglige drift,  samt et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen. Endvidere forestår Fonden formidling og vedligeholdelse af torpedomissilbåden SEHESTED og ubåden SÆLEN, der indtil den endelige beslutning om Nyholms fremtid, i.f.m. det seneste forsvarsforlig, er bragt på plads. Når dette er fastlagt og skibene kan forblive på Nyholm, overtager Fonden PEDER SKRAM ejerskabet fra Nationalmuseet.

Fonden er hverken statsstøttet eller modtager faste årlige beløb fra det offentlige. Fondens eneste faste indtægt er billetindtægterne fra åbningsperioderne. Da dette ikke dækker alle udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse, er fonden afhængig af bidrag fra fonde, foreninger og virksomheder. Bl.a. har H.M. dronningen og HKH prinsens Fond 4 gange støttet Fondens arbejde. Fonden PEDER SKRAM er taknemmelig for enhver form for støtte og har fortsat behov for økonomiske midler til arbejdet med at udvikle “Skibene på Holmen” som et levende museum.

Såvel bestyrelse, som Venneforeningernes medlemmer udfører alt arbejde vederlagsfrit. Fonden har to personer ansat på deltid. Derudover er der ikke ansat lønnet personale.

Fondens bestyrelse:

Admiral Tim Sloth Jørgensen (formand)

Adm. direktør Henrik N. Andersen (formand for repræsentantskabet)

Orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg

Adm. direktør, brigadegeneral Christian Herskind

Kontreadmiral Lars Kragelund

Kontreadmiral Niels Mejdal

Søværnets historiske konsulent Søren Nørby p.hd.

Statsaut. revisor Ejvind Pedersen

Arkitekt Simon Vinzent

Fondens repræsentantskab:

Repræsentantskabets opgave er at rådgive bestyrelsen og i samarbejde med denne at virke til fremme af Fondens formål og virksomhed. Følgende er medlem:

Adm. direktør Henrik N. Andersen, Formand for repræsentantskabet

Direktør Søren Kaare-Andersen, Bikubenfonden

Direktør Søren Fischer, Randers Tandhjulsfabrik

Næstformand, Molslinien, Søren Jespersen

Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal

Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune

Bankdirektør Niels Bang-Hansen, Danske Bank

Direktør Jens Kramer Mikkelsen, Nordic Real Estate Partners

Revisor Flemming Heden Knudsen, Bonnesen Advokater

Kontreadmiral Nils Wang, direktør/Naval Team Denmark

Museumsdirektør Ulla Tofte, Museet for Søfart

Direktør Kaare Vagner

Kontreadmiral Frank Trojahn, Værnsfælles Forsvarskommando

Arkitekt Torsten Thorup, Torsten Thorup Arkitekter

Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, Danmarks Marineforening

General Peter Bartram, fhv. Forsvarschef

Fhv. Hofmarskal, generalmajor Søren Haslund-Christensen

Udviklingschef Anne Mette Rahbæk, Realdania By & Byg

Direktør Jens Chr. Steglich-Petersen

Fhv. museumsdirektør Ole L. Frantzen

Direktør Thomas Duer

Direktør Ole Beckmann Skourup,

Direktør Jens Christian Lorenzen,

Direktør Jens Peter Toft,

Direktør Mogens Munk Rasmussen

Kontreadmiral Kristen Winther

Direktør Leif Juul Jørgensen

Direktør Jens N. Christiansen

Direktør Henning Hummelmose

Kontreadmiral Kurt Birger Jensen

Hr. Frank Bogaerdt

Mogens Sommer, Formand Peder Skrams Venner